Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Creative Expo ponúka komplexné služby spojené s účasťou na výstavných podujatiach doma i v zahraničí, vrátane kompletného architektonického riešenia, grafického návrhu a realizácie expozícií v interiéroch aj exteriéroch.