Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa v prevažnej miere zaoberá prenájmom kancelárskych priestorov s poskytovaním doplnkových služieb.