Charakteristika spoločnosti

Copy.sk je kreatívna digitálna tlačiareň s modernými produkčnými tlačiarenskými a knihárskymi strojmi. U nás nájdete všetko na jednom mieste, od grafického návrhu až po výrobu. Ponúkame veľké množstvo propagačných a darčekových predmetov, profesionálnu tlač na rôzne druhy kvalitných materiálov..