Charakteristika spoločnosti

Správa bytového fondu, bližšie informácie na webovej stránske spoločnosti