Charakteristika spoločnosti

Obchodno-distribučná spoločnosť v oblasti potravín