Charakteristika spoločnosti

Poisťovňa Colonnade Insurance S.A. sa špecializuje na neživotné poistenie, ktoré je určené nielen pre individuálnych klientov, ale aj pre malé a veľké podniky. Sme súčasťou nadnárodnej finančnej skupiny Fairfax Financial Holdings, patriacej medzi svetových lídrov v oblasti poistenia a zaistenia.
https://colonnade-insurance.com/

Zobraziť celú charakteristiku
NAŠE CIELE
• Naším dlhodobým cieľom je 15% nárast účtovnej hodnoty na jednu akciu ročne pri súčasnom zabezpečení dlhodobej spokojnosti spoločnosti Fairfax, jej dcérskych firiem, zákazníkov, zamestnancov a akcionárov - ak je to nutné, tak na úkor krátkodobých ziskov
• Sústredíme sa na dlhodobé zvyšovanie účtovnej hodnoty na akciu namiesto sledovania štvrťročných výnosov. Máme v pláne rásť s využitím vnútorných zdrojov a pomocou priateľských akvizícií.
• Chceme vždy zostať mimoriadne finančne silní.
• Každoročne plne informujeme našich akcionárov.

ORGANIZÁCIA
• Riadenie našich decentralizovaných spoločností je v kompetencii ich riaditeľov s výnimkou hodnotenia výkonu, plánovania nástupníctva, akvizícií a financovania, za ktoré zodpovedá Fairfax. Podporujeme spoluprácu jednotlivých spoločností k prospechu celej skupiny Fairfax.
• Neobmedzená a otvorená komunikácia medzi Fairfax a jej dcérskymi spoločnosťami sú zásadnými princípmi Fairfax.
• Skupina Fairfax motivuje zamestnancov k nákupu svojich akcií a využíva rad ďalších motivačných systémov.
• Centrála Fairfax bude vždy menšou holdingovou spoločnosťou a nebude prevádzkovou jednotkou.

NAŠE HODNOTY
• Veríme vo fair play – poctivé a čestné jednanie v obchodných i osobných vzťahoch.
• Ide nám o výsledok. Nie o hry.
• Pracujeme ako tím – my a klient.
• Neuznávame agresívne jednanie a ceníme si lojalitu.
• Sme na seba nároční, ale nie na úkor našich blízkych.
• Sme podnikaví a otvorení novým príležitostiam.
• Sme obozretní – vždy zvažujeme za a proti.
• Učíme sa – z výhier a omylov.
• Našim konaním by sme nikdy a nijako neohrozili budúcnosť našej spoločnosti.
• Práca nás nielen živí, ale aj baví.

Adresa ústredia spoločnosti:
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika

Skryť celú charakteristiku