Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť s vedúcim postavením v oblasti výroby a predaja nealkoholických nápojov.