Charakteristika spoločnosti

Spoločnost sa zaoberá trieskovým obrábaním materiálov na CNC a klasických strojoch.