Charakteristika spoločnosti

Súkromné zdravotnícke zariadenie sa nachádza v Ružinovskej poliklinike v Bratislave, v samostanom oddelenom krídle. Pozostáva z 3 gastroenetrologických ambulancií, infúznej miestnosti, internej/USG ambulancie a doplnkových miestností (zázemie sestier, lekárov, denná kuchynka, čakáreň s recepciou). Rekonštruované a moderne zariadené priestory, nadštandardne technicky vybavené. Web: www.gastroruzinov.sk