Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Cliniq je prevádzkovateľom úspešného Gastroenterologického centra Ružinov (www.gastroruzinov.sk) a plánuje ďalší rozvoj. Disponuje unikátnym know-how v oblasti poskytovania špecializovanej ambulantnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Vyznačuje sa proklientským prístupom, ktorý sa teší veľkému záujmu pacientov. V strede nášho úspechu sú naši kolegovia: lekári, sestry a ďalší zamestnanci, ku ktorým pristupujeme ako k partnerom.