Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Chladiace veže Bohunice, spol. s r.o. sa zaoberá výstavbou, rekonštrukciami a opravami chladiacich veží, technologických celkov, výstavbou občianskych a priemyselných stavieb.