Charakteristika spoločnosti

ChatboTech je IT-consultingová spoločnosť zameraná najmä na vývoj chatbotov využívajúcich AI, všeobecne aplikáciu AI v biznise a iné inovatívne SW riešenia založené na webových technológiách.
V súčasnosti je najvyužívanejším produktom spoločnosti platforma BotBuilder, ktorá je poskytovaná spoločnostiam primárne na Slovensku a v Strednej Európe.
http://chatbotech.com/chatboty-slovensko-o-nas/