Charakteristika spoločnosti

Centrum pre deti a rodiny Piešťany (Detský domov ) je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a o uložení výchovného opatrenia. Detský domov dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné prostredie.
Ak ústavná starostlivosť skončí dosiahnutím plnoletosti alebo predĺžením ústavnej starostlivosti do 19 rokov veku, môže mladý dospelý požiadať detský domov o poskytovanie starostlivosti až do jeho osamostatnenia sa, najdlhšie do 25 rokov veku. Osamostatnenie na účely tohto zákona je zabezpečenie si bývania a schopnosť samostatne sa živiť (§ 49 zákona).
Zmena legislatívy od 01.01.2019 , ktorá priniesla aj zmena názvu Detského domova na Centrum pre deti a rodiny.

Ponuky práce: Centrum pre deti a rodiny Piešťany

1 - 1 z 1