Charakteristika spoločnosti

Centrum Natália je zdravotnícke zariadenie v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Od roku 2016 poskytuje odborné a profesionálne služby pre deti a mladých dospelých s detskou mozgovou obrnou, oneskoreným vývojom a ďalšími neurovývojovými poruchami.
Poslaním Centra Natália je odborná fyzioterapeutická a špeciálno-pedagogická pomoc klientom už od útleho veku pod vedením kvalifikovaného personálu v príjemnom a útulnom prostredí.