Charakteristika spoločnosti

Sme konzultačná a poradenská spoločnosť so špecializáciou na poskytovanie služieb pre oblasť životného prostredia. Zabezpečujeme realizácie projektových riešení vo vybraných oblastiach životného prostredia a činnosti súvisiace s nakladaním so špecifickými druhmi odpadov (odpadov z liekov, použitých prenosných batérií). Pre bližšie informácie navštívte našu webovú stránku: http://www.cenvis.sk/

Ponuky práce: "Centrum environmentálnych služieb, s.r.o.", v skrátenej forme obchodného mena s označením "CENVIS s.r.o."

1 - 1 z 1