Charakteristika spoločnosti

CENTRAL RAILWAYS a.s. je mladá, dynamická spoločnosť, ktorá má ambíciu byť relevantným
hráčom na trhu železničných dopravcov v strednej Európe.
Primárnou stratégiou spoločnosti je synergické využitie dispozície mobilných kapacít a
personálneho know how národných operátorov, špedície a logistiky popredných slovenských i
nadnárodných spoločností.