Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá prevádzkovaním pravidelnej a nepravidelnej nákladnej dopravy po železnici.
Spoločnosť Central Railways, a.s bude spracúvať Vaše osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej „Nariadenie“) na základe oprávneného záujmu a archivovať ich po dobu 2 rokov. Informácie o možnosti uplatnenia Vašich práv v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov si môžete pozrieť na stránke www.crw.sk.

Ponuky práce: CENTRAL RAILWAYS a.s.

1 - 1 z 1