Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť CENTRAL PARK INVESTOR, s.r.o. je privátna organizačná zložka skupiny investorov v oblasti realizácie digitálnych platieb, investícií a projektov pre rozvoj digitálnych platieb.
Pre vybranú skupinu klientov zabezpečujeme zhodnocovanie vkladov prostredníctvom investícií pri budovaní nadnárodných projektov v rámci európskej únie.
Podporujeme malé a stredné podniky hlavne oblasti budovania internetového prostredia pre obchod s tovarom a službami.