Charakteristika spoločnosti

Sprostredkovanie práce a personálne poradenstvo