Charakteristika spoločnosti

Akciová spoločnosť CEMMAC a. s. Horné Srnie svojou štruktúrou a počtom zamestnancov patrí medzi stredne veľké podnikateľské subjekty v odbore výroby stavebných hmôt. Hlavnými podnikateľskými aktivitami v rámci predmetu podnikania je najmä výroba cementu.

Ponuky práce: CEMMAC a.s. Horné Srnie

1 - 3 z 3