Charakteristika spoločnosti

Medzinárodná spoločnosť, vyrábajúca káblové zväzky pre signalizáciu a osvetlenie áut .