Charakteristika spoločnosti

Hlavnou činnosťou spoločnosti je vnútroštátna a medzinárodná nákladná preprava.