Charakteristika spoločnosti

Stavebná spoločnosť s významnými zahraničnými partnermi najmä v oblasti inžinierskych stavieb. Nový progresívny spôsob riadenia výstavby, internacionálna komunikácia a využívanie know-how, veľkých nadnárodných stavebných spoločností.