Prečo práve CCC?

NAČÚVAME VAŠIM PRIANIAM

Benefity

MY NAŠIM ZAMESTNANCOM NAČÚVAME, A TAK SA ČASTO STÁVA, ŽE NOVÉ BENEFITY ZAVÁDZAME NA ŽELANIE PRIAMO ICH SAMOTNÝCH. SME PRETO HRDÍ NA RAD BONUSOV — A PRIBÚDAJÚ STÁLE NOVÉ.
MOTIVAČNÉ OBRATOVÉ PRÉMIE, JUBILEJNÉ PRÉMIE, PRÍPLATOK ZA ODPRACOVANÉ ROKY
ZĽAVY NA FIREMNÝ TOVAR
ODMENA ZA ODPORUČENIE NOVÉHO ZAMESTNANCA
ODMENA ZA AKTÍVNU OCHRANU MAJETKU
ODMENA ZA DOBRÉ INVENTÚRNE VÝSLEDKY
MOŽNOSŤ KARIÉRNEHO RASTU
MOŽNOSŤ KVALITNÉHO FIREMNÉHO VZDELÁVANIA
ZVÝHODNENÁ CENA KARTY MULTISPORT

PREDAJOM TO NEKONČÍ

IDE AJ O TO, BYŤ SÚČASŤOU NIEČOHO VÄČŠIEHO

FANDÍME ŠPORTU

Fandíme športu nielen aktívne, ale aj pasívne. Firemnú cyklistickú stajňu CCC SPRANDI POLKOWICE za Českú republiku reprezentujú Michal SchlegelFrantišek Sisr. Spolu s celou stajňou dosahujú skvelé výsledky na svetových tratiach a pravidelne sa umiestňujú na skvelých priečkach pretekov.