Charakteristika spoločnosti

Dopravno špedičná spoločnosť