Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá prevádzkovaním kávových, nápojových autom a snackových automatov.