Charakteristika spoločnosti

Samostatný právny subjekt zriadený v roku 2014 Obcou Čachtice zaoberajúci sa prevádzkou kanalizácie a čistiarne odpadových vôd.