Charakteristika spoločnosti

spoločnosť caasl, s.r.o. sa zaoberá maloobchodným predajom, tiež kaderníckymi službami