Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa, okrem iného aj poskytovaním komplexných ekonomických služieb.