Charakteristika spoločnosti

Business Intelligence Group (B!G) je spoločnosť zameraná na vývoj CPM (Corporate Performance Management) systému CorPeuM (http://www.corpeum.com) používaného zákazníkmi v EÚ. Vývoj produktu prebieha od roku 2008 v spolupráci s belgickou spoločnosťou Aexis (http://www.aexis.com). V aktuálnom období prebieha rozširovanie funkcionalít podľa skúseností a potrieb reálnych zákazníkov a kontinuálna stabilizácia v inkrementálnom cykle s cieľom prinášať funkcionálne bohatšie ucelené verzie produktu.