Charakteristika spoločnosti

BUDAMAR SOUTH je rýchlo sa rozvíjajúca logistická spoločnosť so zameraním na poskytovanie komplexných zasielateľských služieb v oblasti cestnej, železničnej, intermodálnej a multimodálnej prepravy.