Charakteristika spoločnosti

Súkromná spojená škola British International School Bratislava je súkromná škola pre deti vo veku 3 do 18 rokov s vyučovacím jazykom anglickým. Vyučuje sa podľa anglických učebných osnov. Pedagogický zbor tvoria učitelia z celej Európy, USA, Kanady a Slovenska. Deti v našej škole sú rôznych národností. Škola sa nachádza v starej časti Dúbravky v Bratislave. V Nord Anglia Education sme odhodlaní poskytovať bezpečné a šťastné prostredie, v ktorom môžu deti a mladí ľudia prosperovať a učiť sa. Zaviazali sme sa chrániť a podporovať blaho všetkých našich žiakov a zamestnancov bez ohľadu na rasu, schopnosti, vierovyznanie, pohlavie alebo kultúru.

Ponuky práce: British International School Bratislava

1 - 4 z 4