Charakteristika spoločnosti

- obchodná činnosť s chemickými výrobkami vrátane jedov a žieravín
- kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo iným prevádzkovateľom
- sprostredkovanie obchodu