O nás

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) je výrobcom a dodávateľom pitnej vody a prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji (Bratislava I-V, okres Malacky, Pezinok a Senec), časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava).

Hlavnou činnosťou BVS je výroba a distribúcia pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Pitnou vodou zásobujeme približne 97% obyvateľov žijúcich v spádovom území pôsobenia BVS. Prevádzkujeme desiatky vodárenských zdrojov a objektov, vyše 3000 kilometrov verejných vodovodných a 1500 kilometrov verejných kanalizačných sietí.

Okrem toho spravujeme a udržiavame verejné vodohospodárske zariadenia, zabezpečujeme vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu. Vykonávame aj laboratórne rozbory povrchových, pitných a odpadových vôd.

Voľné pozície

 1. Dispečer technologického dispečingu    otvoriť v novom okne
  22.6.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Bratislava
 2. Prevádzkový elektrikár    otvoriť v novom okne
  22.6.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Bratislavský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 3. Prevádzkový zámočník   otvoriť v novom okne
  22.6.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Bratislavský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 4. Technický pracovník oddelenie vyjadrovacích činností   otvoriť v novom okne
  22.6.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Pezinok
 5. Špecialista - technológ pre Divíziu odvádzania odpadových vôd   otvoriť v novom okne
  22.6.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Betliarska, Petržalka
 6. Majster kanalizačných čerpacích staníc Modra    otvoriť v novom okne
  22.6.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Modra
 7. Technik vodovodnej siete   otvoriť v novom okne
  21.6.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Kutlíkova, Petržalka
 8. Odpočtár Modra   otvoriť v novom okne
  16.6.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Modra
 9. Odpočtár Senica   otvoriť v novom okne
  16.6.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Senica
 10. Odpočtár Bratislava   otvoriť v novom okne
  16.6.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Bratislava