Poradíme Vám?

O nás

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) je výrobcom a dodávateľom pitnej vody a prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji (Bratislava I-V, okres Malacky, Pezinok a Senec), časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava).

Hlavnou činnosťou BVS je výroba a distribúcia pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Pitnou vodou zásobujeme približne 97% obyvateľov žijúcich v spádovom území pôsobenia BVS. Prevádzkujeme desiatky vodárenských zdrojov a objektov, vyše 3000 kilometrov verejných vodovodných a 1500 kilometrov verejných kanalizačných sietí.

Okrem toho spravujeme a udržiavame verejné vodohospodárske zariadenia, zabezpečujeme vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu. Vykonávame aj laboratórne rozbory povrchových, pitných a odpadových vôd.

Voľné pozície

 1. Stavebný robotník   otvoriť v novom okne
  24.9.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Bratislava
 2. Odpočtár Modra   otvoriť v novom okne
  21.9.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Modra
 3. Odpočtár Bratislava   otvoriť v novom okne
  21.9.2021, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Bratislava