Ponuka práce

Ľudské zdroje sú tvorivým prvkom v každej organizácii , spoločnosti. Ľudia navrhujú a vyrábajú tovar, poskytujú služby, kontrolujú kvalitu, starajú sa o uplatnenie produktov na trhu, rozdeľujú finančné zdroje a stanovujú celkovú stratégiu a ciele organizácie. Organizácia – spoločnosť nemá šancu dosiahnuť tieto ciele bez efektívne pracujúcich ľudí.

V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., považujeme kvalitu ľudského potenciálu za jeden z rozhodujúcich faktorov uspokojovania potrieb všetkých našich zákazníkov, nášho rozvoja a ekonomickej prosperity. Práve preto sa zaujímame o schopných a šikovných ľudí, ktorí svoju kariéru a budúcnosť chcú spojiť s našou predstavou o vybudovaní modernej, prosperujúcej a zákaznícky orientovanej spoločnosti. Chcete byť súčasťou takejto spoločnosti? Ak áno, tešíme sa na Vás!
Počet ponúk: 2

  1. Referent call centra   otvoriť v novom okne
    16.3.2018, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
    Prešovská 48, Bratislava
  2. Referent oddelenia správy pohľadávok   otvoriť v novom okne
    1.3.2018, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
    Prešovská 48, Bratislava

Ponuky spoločnosti e-mailom