O nás

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) je výrobcom a dodávateľom pitnej vody a prevádzkovateľom vodovodov a kanalizácií v Bratislavskom kraji (Bratislava I-V, okres Malacky, Pezinok a Senec), časti Trnavského kraja (okresy Skalica, Senica) a časti Trenčianskeho kraja (okres Myjava).

Hlavnou činnosťou BVS je výroba a distribúcia pitnej vody a odvádzanie a čistenie odpadových vôd. Pitnou vodou zásobujeme približne 97% obyvateľov žijúcich v spádovom území pôsobenia BVS. Prevádzkujeme desiatky vodárenských zdrojov a objektov, vyše 3000 kilometrov verejných vodovodných a 1500 kilometrov verejných kanalizačných sietí.

Okrem toho spravujeme a udržiavame verejné vodohospodárske zariadenia, zabezpečujeme vodohospodársky a technický rozvoj a investičnú výstavbu. Vykonávame aj laboratórne rozbory povrchových, pitných a odpadových vôd.

Voľné pozície

 1. Strojník vodohospodárskych zariadení   otvoriť v novom okne
  29.9.2022, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Bratislava
 2. Prevádzkový zámočník   otvoriť v novom okne
  29.9.2022, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Bratislavský kraj (Práca vyžaduje cestovanie)
 3. Technický pracovník kvality pitných vôd   otvoriť v novom okne
  23.9.2022, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Kutlíkova, Bratislava
 4. Špecialista IT bezpečnosti junior   otvoriť v novom okne
  22.9.2022, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Bratislava
 5. Správca OT sietí a CTD   otvoriť v novom okne
  22.9.2022, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Bratislava
 6. Databázový administrátor   otvoriť v novom okne
  19.9.2022, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Bratislava