Ponuka práce

Ľudské zdroje sú tvorivým prvkom v každej organizácii , spoločnosti. Ľudia navrhujú a vyrábajú tovar, poskytujú služby, kontrolujú kvalitu, starajú sa o uplatnenie produktov na trhu, rozdeľujú finančné zdroje a stanovujú celkovú stratégiu a ciele organizácie. Organizácia – spoločnosť nemá šancu dosiahnuť tieto ciele bez efektívne pracujúcich ľudí.

V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., považujeme kvalitu ľudského potenciálu za jeden z rozhodujúcich faktorov uspokojovania potrieb všetkých našich zákazníkov, nášho rozvoja a ekonomickej prosperity. Práve preto sa zaujímame o schopných a šikovných ľudí, ktorí svoju kariéru a budúcnosť chcú spojiť s našou predstavou o vybudovaní modernej, prosperujúcej a zákaznícky orientovanej spoločnosti. Chcete byť súčasťou takejto spoločnosti? Ak áno, tešíme sa na Vás!
Počet ponúk: 5

 1. Špecialista cenotvorby a finančných zdrojov    otvoriť v novom okne
  24.5.2020, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Prešovská 48, Bratislava
 2. Majster prevádzky stokových sieti Bratislava   otvoriť v novom okne
  24.5.2020, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Betliarska 2, Petržalka
 3. Technický pracovník DČOV   otvoriť v novom okne
  24.5.2020, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Betliarska 2, Petržalka
 4. Referent oddelenia správy pohľadávok   otvoriť v novom okne
  24.5.2020, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Prešovská 48, Bratislava
 5. Referent účtovníctva   otvoriť v novom okne
  19.5.2020, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
  Prešovská 48, Bratislava