Charakteristika spoločnosti

MO a VO včelárskych potrieb.