Charakteristika spoločnosti

Poskytujeme všetky druhy technických kontrol STK, EK a KO na všetky druhy osobných, nákladných a prípojných motorových vozidiel a motocyklov