Charakteristika spoločnosti

Novovzniknuté jedinečné športovo zábavné centrum BOUNCE PARK 17, JUMP-SPORT-KIDS , pre všetky vekové kategórie v Banskej Bystrici.