Charakteristika spoločnosti

BISO SCHRATTENECKER Česká a Slovenská republika je súčasťou skupiny BISO, ktorá pôsobí v priamom zastúpení v Rakúsku a na Slovensku. Sme špecialistami na kombajny a výrobcom žacích líšť. Žacie lišty BISO CropRanger a Ultralight získali mnoho ocenení a sú na čele technologického vývoja v tomto segmente.
Okrem predaja, servisu strojov New Holland a Case IH a dodávok náhradných dielov prevádzkujeme aj službové stroje. V našom regióne zastupujeme značky ako Krone, Kverneland, Maschio-Gaspardo.