Sme spoločnosť zaoberajúca sa distribúciou rastlinných olejov /stolové, fritovacie, zmesi/
a narábaním s odpadmi inými ako nebezpečnými / použitý rastlinný olej, gastroodpad/


Ponuky spoločnosti e-mailom