Charakteristika spoločnosti

spoločnosť zaoberajúca sa ochranou objektov, prevádzkovanie SBS, obchodná spoločnosť