Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť sa zaoberá poskytovaním sociálnych sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z.