Charakteristika spoločnosti

BAR SK sa zaoberá prevádzkovaním výherných automatov.