Charakteristika spoločnosti

Naša spoločnosť sa zaoberá balením a sortovaným spojovacieho materiálu.