Charakteristika spoločnosti

Prevádzka, ktorá sa zameriava na sortovanie a balenie spojovacieho materiálu a gastronómii.