Charakteristika spoločnosti

Sme súkromná klinika zaoberajúca sa s estetickými zákrokmi