Charakteristika spoločnosti

Predmetom činnosti je architektonická činnosť spojená s kompletným zabezpečením projektových podkladov vrátane profesií, odborné poradenstvo v oblasti staviteľstva, stavebný a autorský dozor. Ponúkame kompletný servis architektonických služieb. Pri našej práci uprednostňujeme dialóg s klientom, kde výsledkom tejto spolupráce je graficky spracovaná architektonická štúdia, prípadne model stavby s náhľadmi na priečelia a interiér. Projekty stavieb sú spracované digitálne, pričom pre každý projekt je individuálne zvolený tým interných a externých profesných odborníkov. Bližšie informáce o našej spoločnosti nájdete na internetovej stránke www.becker.sk, https://www.facebook.com/pages/B-PROJEKT/1473590286264146?fref=ts

Ponuky práce: B-PROJEKT, spol. s r.o.

1 - 1 z 1