Charakteristika spoločnosti

Naše spoločnosti, založené od roku 2005 vykonávajú montážne práce v EU a na domácom trhu.