Charakteristika spoločnosti

Výroba betónových výrobkov pre stavebníctvo