Charakteristika spoločnosti

Spoločnosť zaoberajúca sa dodávkou, montážou a servisom klimatizácie a vzduchotechniky ako celkov zo zameraním na TZB od samotného projekčného riešenia až po realizáciu.