Charakteristika spoločnosti

Projektová činnosť
Príprava a organizácia stavieb
Výkon inžinierskej činnosti v stavebníctve