Charakteristika spoločnosti

AUTOBENEX , spol. s r. o. je obchodná firma, priamy importér a distribútor značkových autodielov určených pre veľkoobchod a maloobchod. Obchodná filozofia spoločnosti je založená na solídnosti a partnerskom vzťahu
so zákazníkom.