Charakteristika spoločnosti

atrium je profesionálnym poskytovateľom Správy a managementu nehnuteľností v strednej a východnej Európe. atrium zabezpečuje aktívny prístup k managementu a komplexné riešenia pre údržbu a zhodnocovanie hodnoty nehnuteľností v portfóliu klienta.