Charakteristika spoločnosti

Hlavné pôsobenie spoločnosti sú reštauračné a pohostinské služby.